I. Informacje Ogólne

 1. Platforma zakupowa, działająca pod adresem www.stacjabiuro.pl, prowadzona jest przez Tomasza Rostkowskiego działającego w firmie
  Stacja Biuro Tomasz Rostkowski Sp.K.
  05-850 Pogroszew
  ul. Nowowiejska 65
  NIP: 524-277-48-48


  Rachunek bankowy 52 1940 1076 3221 1861 0000 0000 CABP O. WE WROCŁAWIU

 2. Niniejszy regulamin, określa zakres oraz warunki świadczenia usług przez firmę Stacja Biuro.
 3. Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

II. Oferta

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione na platformie zakupowej w momencie składania zamówienia.
 2. Produkty prezentowane na Stronie Sklepu nie stanowią oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do jej złożenia.
 3. Wszystkie produkty oferowane na Platformie zakupowej są nowe, nieużywane i wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 4. Firma Stacja Biuro dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie Platformy zakupowej były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.
 5. Podane ceny oznaczone są w formacie: cena netto, cena brutto, stawka Vat. Ceny obowiązują do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta Platformy zakupowej, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.
 6. Ofertę zamieszczoną na stronie internetowej prosimy traktować jako zaproszenie do negocjacji. Przy stałej współpracy oferujemy atrakcyjne rabaty oraz promocje.

III. Zamówienia i Realizacja

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się na platformie zakupowej.
 2. Podczas rejestracji na platformie zakupowej niezbędne jest podanie prawdziwych informacji. W przeciwnym wypadku konto po weryfikacji zostanie usunięte. Podczas rejestracji Klient ustala "login" oraz hasło, których będzie używał do logowania się do systemu. Po zakończeniu rejestracji otrzymacie Państwo maila z linkiem aktywacyjnym. W przypadku jakichkolwiek problemów nasi Przedstawiciele Handlowi udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji i pomogą zarejestrować się w naszym systemie.
 3. Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez system automatycznej odpowiedzi skierowanej na adres email podany przez Klienta podczas rejestracji. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje się z Klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził Klient w czasie kontaktu telefonicznego.
 4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 5. Zamówienia złożone do godz. 15.00 w większości wypadków zostaną zrealizowane dnia następnego. Stacja Biuro zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub drogą mailową. Dostawa na terenie Warszawy i okolic realizowana jest w przeciągu 24 godzin. Dostawa poza terenem aglomeracji warszawskiej odbywa się za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej w przeciągu 72 godzin.
 6. Dostawa na terenie Warszawy i okolic jest bezpłatna przy zachowaniu minimum logistycznego w kwocie 100,00 zł netto. Koszt dostawy poza obszarem aglomeracji warszawskiej jest uzależniony i będzie ustalany każdorazowo z klientem.
 7. W szczególnych sytuacjach zamówienie może nie zostać zrealizowane w całości oraz czas oczekiwania może ulec wydłużeniu. O takim fakcie klient zostanie poinformowany i przysługuje mu prawo anulowania zamówienia.
 8. Aktualny status złożonego zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej Platformy zakupowej, po zalogowaniu się na swoje konto.

IV. Formy Płatności

 1. Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:
  1. gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi lub dostawcy Stacji Biuro)
  2. przelewem bankowym (przy pierwszej płatności przelewem wymagane są następujące dokumenty: wpis do KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, Regon, NIP)
 2. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

V. Odstąpienie od umowy, zwrot towaru i reklamacje.

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W tym celu należy poinformować o tym Sprzedającego i wysłać mu "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy" listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru, nie później niż w terminie 14 dni na adres sprzedającego. Koszt odesłania produktu do Sprzedającego podczas odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.
 3. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru w przypadku jego niezgodności z umową, w tym celu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Platformy zakupowej o niezgodności z umową wraz ze szczegółowym opisem.
 4. Po uzgodnieniu szczegółów ze sprzedającym, Kupujący powinien wysłać towar na adres siedziby tj.:
  Stacja Biuro
  ul. Nowowiejska 65
  05-850 Pogroszew
 5. Platforma zakupowa zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru na nowy w terminie do 14 dni.
 6. Jeśli Naprawa lub wymiana produktu na nowy nie są możliwe, sprzedający zobowiązuje się do zwrotu zapłaty.
 7. W przypadku niezgodności towaru z umową koszty przesyłki towaru pokrywa sprzedawca.
 8. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawienie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania.

VI. Ochrona Danych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez Platformę zakupową. Są one chronione i przetwarzane w celu i zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”
 2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłączne w celu realizacji umowy oraz marketingowym Platformy zakupowej takim jak: informacja o nowych produktach, usługach i promocjach.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych, ani żadnych innych nie będących niezbędnymi do realizacji umowy i dostarczenia towarów, w szczególności wysyłki towarów i obsługi płatności.
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, a także ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy zakupowej i jest powszechnie dostępny na stronie : www.stacjabiuro.pl
 2. Kupujący ma prawo do utrwalenia Regulaminu w dowolny sposób.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 10 X 2015 i w przyszłości może ulec zmianie. O fakcie zmiany Regulaminu, Platforma zakupowa poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 14 dni od wejścia w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Platformą zakupową a Kupującym lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem.