Zgodnie z oceną Instytutu Naukowo-Badawczego Państwowego Zakładu Higieny, woda z ujęć należących
do Polskiej Wody Sp. z o.o. odznacza się pierwotną czystością pod względem mikrobiologicznym i chemicznym oraz charakteryzuje się bardzo niską zawartością sodu (1,6 mg/dm3).
Ponadto w trosce o najwyższą jakość wody, w naszym nowoczesnym zakładzie, co godzinę wykonywane
są badania laboratoryjne potwierdzające czystość mikrobiologiczną Primavery.